0721 33 13 53 office@medtravel.ro

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Voucher pentru Sejururi Externe”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „Voucher pentru Sejururi Externe” (denumita in continuare “Campania”) este:

Societatea DESIGN YOUR TRAVEL S.R.L. (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul si adresa de corespondenta in Cluj-Napoca, str. Victor Babes, nr 3, Cluj-Napoca, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Cluj-Napoca sub nr. J12/3366/2014, C.I.F. RO 33853977, capital social 25000 lei.

2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Perioada in care se va desfasura campania „Voucher pentru Sejururi Externe” este 27 Aprilie 2022 – 31 Iulie 2022, inclusiv.  Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

3. PARTICIPANTI LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa persoanele juridice sau fizice, cu varsta de peste 18 ani, care contracteaza unul sau mai multe sejururi externe in perioada 27 Aprilie 2022 – 31 Iulie 2022, inclusiv si prezinta voucherul emis de catre Organizator. 

4. MECANISMUL CAMPANIEI

Voucherele se emit si vor fi impartite in format print participantilor la evenimentele:

 • 3 in 1 Joint Congress of ACPR, SRMR, RSSH (28 – 30 Aprilie 2022, Timișoara)
 • 18th World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology Congress (25-28 Mai 2022, Timișoara)
 • Congresul Interdisciplinar De Medicină De Urgență (6-8 Iulie 2022, Cluj-Napoca)

Fiecare voucher emis are o valoare de 35€. 

Voucherul este transmisibil.

5. UTILIZAREA VOUCHERULUI

Voucherul in valoare de 35€ se utilizeaza in momentul contractarii unui sejur extern in perioada Campaniei si se aplica la pachetul contractat de catre client. 

Pentru a beneficia de aceasta campanie este nevoie de prezentarea unui voucher emis de catre Organizator pentru fiecare pachet de sejur achizitionat.  

Mai multe vouchere din aceeasi campanie nu pot fi cumulate pentru o rezervare.

Voucherul poate fi folosit o singura data.

Incepand cu data de 1 August 2022, voucherele neutilizate isi pierd valabilitatea.

Voucherele nu pot fi preschimbate in bani sau alte bunuri/beneficii.

6. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei „Voucher pentru Sejururi Externe” este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe site-ul www.medtravel.ro, dar si la adresa de corespondenta a Organizatorului.

7. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide.

De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru.

Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.medtravel.ro.

8. LEGISLATIE SI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. 

Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. 

Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului sau, cand Clientul este persoana fizica, de la domiciliul acestuia.

9. TAXE SI IMPOZITE

Neincadrandu-se in alta prevedere din Codul Fiscal in afara capitolului privind impunerea veniturilor prin premii, si avand valoarea sub 600 lei, conform art. 110 alin. (4) lit. a) Cod Fiscal, aceste vouchere sunt venituri neimpozabile.

10. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, a carui aparitie determina imposibilitatea absoluta a acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, cum este cazul fortuit sau fapta tertilor, de exemplu datorita unor infractiuni, probleme tehnice, sau din orice alte cauze care afecteaza grav administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei.

Atunci cand Campania inceteaza din cauza fortei majore sau cazului fortuit inainte de finalul Perioadei de desfasurare a Campaniei, se va face un anunt oficial.

11. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

A se vedea informarea anexata. 

12. RECLAMATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la primirea voucherului. 

Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. 

Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor reclamatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

13. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei romane si UE, in special Codul Civil si legislatia de protectia consmatorilor (dar Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 nu este aplicabila, conform art. 3 alin.(3) lit.i) din aceasta), si legislatia de protectia datelor cu caracter personal reprezentata in principal de Regulamentul UE 679 / 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Reclamatiile privind voucherele acordate, facute dupa primirea acestora de catre clienti, asa cum se arata prin prezentul Regulament, nu vor fi luate in considerare si nu pot atrage raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus.

Notă de informare
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
de către Design Your Travel S.R.L. (MEDTRAVEL)

Societatea Design Your Travel S.R.L denumită în continuare MEDTRAVEL prelucrează date personale în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv Regulamentul UE nr. 679/2016 (cunoscut sub numele de GDPR). 

Rolul prezentei informări este de a explica modul și scopul în care datele dumneavoastră personale sunt procesate și cum ne asigurăm că vă sunt respectate drepturile și se reduc la minim riscurile de accesare sau utilizare neautorizată a acestor date. 

Vă rugăm să citiți această informare cu atenție.

I. În ce scop și pe ce temei procesăm datele cu caracter personal

MEDTRAVEL prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 1. În scopul încheierii și derulării contractului în baza căruia vă prestăm serviciile de turism contractate (pe temeiul art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament – încheierea și executarea contractului).
 2. În scopul respectării obligațiilor legale (pe temeiul art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulament – îndeplinirea obligațiilor legale). Raportat la specificul activității de turism, respectăm prevederile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative și ale Ordinului ministerial nr. 1387/2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, acte normative care, printre altele,  impun solicitarea și prelucrarea de către noi a mai multor categorii de date cu caracter personal, motiv pentru care, pentru aceste date, temeiul prelucrării se consideră a fi  obligațiile legale, iar nu încheierea și executarea contractului.
 3. În scopul informării dumneavoastră cu privire la alte oferte asemănătoare celor contractate anterior precum și pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite (art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulament – interes legitim).
 4. În scopul comunicării de oferte de turism în cazul în care alegeți să vă abonați la newsletter-ul nostru (art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulament – consimțământ).

II. Ce date cu caracter personal procesăm

 1. numele de familie și prenumele dumneavoastră, domiciliul, codul numeric personal, numărul de cont bancar – pentru a vă presta serviciile pe care le-ați contractat cu noi și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale privind evidența clienților și plăților;
 2. numele de familie și prenumele dumneavoastră, numărul de telefon și adresa de e-mail, în vederea unei comunicări cât mai eficiente în ce privește prestarea serviciilor contractate de dumneavoastră. Vă putem trimite informații despre locație, facilități de cazare, transport, eventuale modificări ale programului stabilit anterior;
 3. numele de familie, prenumele şi preferinţele alimentare în cazul în care dumneavoastră ne comunicați astfel de nevoi specifice, aceste date fiind prelucrate doar temporar şi având ca unic scop oferirea adecvată a serviciilor contractate;
 4. datele menționate în documentul dumneavoastră de identitate precum și, temporar, în scop de preluare sau verificare a acurateții, copia acestuia pentru cazul în care ne solicitați prestarea de servicii specifice cum sunt achiziția de bilete de avion sau încheierea de polițe de asigurare;
 5. numele de familie şi prenumele dumneavoastră, data plecării, data returului, locația în care sunteți cazați, și eventual, după caz, în funcție de specificul pachetului de servicii, și mijlocul de transport, traseul de deplasare, obiectivele pe care urmează să le vizitați sau serviciile de care urmează să beneficiați, programul social și orice alte detalii necesare privind traseul / sejurul dumneavoastră, pentru prestarea adecvată a serviciilor contractate;
 6. suplimentarea informațiilor de la pct. e), în cazul unor pachete de servicii turistice mai speciale, după caz, poate include date privind hobby-uri, limbi străine cunoscute, abilități deținute, sporturi sau activități de agrement practicate și experiența / palmaresul / rezultatele anterioare, certificări specifice și nivele recunoscute, echipamente și autorizații speciale deținute, condiționări, limitări sau interdicții juridice, medicale, etice sau religioase pe care vi le asumați sau la care sunteți supus și alte asemenea date specifice, pentru prestarea adecvată a serviciilor contractate;
 7. numele de familie şi prenumele dumneavoastră, adresa de email, în cazul în care ați ales să primiți newsletter-ul nostru. Aceste date vor fi prelucrate de societatea noastră până la retragerea de către dumneavoastră a consimțământului.

III. Durata și modul în care prelucrăm datele cu caracter personal

Datele personale vor fi stocate atât timp cât este obiectiv necesar pentru scopurile menționate mai sus. De exemplu, pentru respectarea dispozițiilor legale, factura, ordinul de plată, chitanțele și alte asemenea documente trebuie păstrate 5 ani, iar documentele contractuale și dovezile de îndeplinire a obligațiilor asumate trebuie păstrate pe durata îndeplinirii contractului și pe perioada de prescripție care este, în principiu, de 3 ani, astfel că și datele personale conținute în aceste documente vor avea această perioadă de păstrare.   

Aceste date vor fi păstrate în conformitate cu legislația în vigoare și aplicăm măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale sau modificările neautorizate.

Menționăm că datele personale colectate și procesate de către societatea noastră pot fi considerate ca făcând obiectul unui transfer către o țară terță întrucât folosim serviciul de stocare „cloud” oferit de compania Microsoft, care însă oferă înalte garanții de securitate și confidențialitate recunoscute de Uniunea Europeană ca fiind adecvate în baza în baza instrumentului Standard Contractual Conditions. Datele personale comunicate prin înregistrarea la noi pe website pot fi tehnic accesate de furnizorul de conexiune de date / Internet și de producătorul / operatorul platformei informatice care stă la baza website-ului și care pot avea sediul în afara României, fiind tehnic tot un transfer extern de date. 

Societatea noastră NU prelucrează datele dumneavoastră personale printr-un proces decizional automatizat și NU creează profiluri. 

IV. Destinatarii datelor cu caracter personal

În scopurile menționate mai sus precum și pentru a ne permite să ne concentrăm la ceea ce știm să facem cel mai bine – prestarea de servicii de turism de înaltă calitate – datele cu caracter personal sunt prelucrate nu doar de personalul nostru autorizat în acest sens, ci pot fi transmise către următoarele categorii de destinatari, după caz, conform specificului serviciului contractat:

 • persoanele juridice care sunt inițiatorul sau beneficiarul serviciilor, ca de exemplu în cazul serviciilor de team-building, incentive travel, business travel;
 • furnizorii noștri de servicii cum sunt cele legate de comunicații și tehnologia informației (IT), marketing, consultanță juridică și fiscală, tipărituri, servicii ale tur-operatorilor cu care colaborăm, ghizi, unități de cazare, pază și protecție, asigurare, transport.

Desigur, în calitatea noastră de operator de date cu caracter personal ne asigurăm întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră, inclusiv atunci când acestea au fost transmise terților fie că au, în raport cu noi, calitatea de împuternicit sau operator asociat sau altă calitate prevăzută de lege. 

Dorim să vă asigurăm și pe această cale că datele personale colectate și procesate de către societatea noastră NU sunt transmise terților în scopuri de marketing sau alte scopuri diferite de acela pentru care au fost colectate. 

V. Ce drepturi aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale?

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale. 

(2) Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa.

(3) Dreptul la ștergerea datelor – puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în  cazul în care prelucrarea acestora nu a fost sau nu mai este legitimă sau în alte cazuri prevăzute de lege.

(4) Dreptul de a vă retrage consimțământul – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare legitimă. 

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita și obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în cazul în care contestați exactitatea datelor, legitimitatea deținerii lor sau în alte cazuri prevăzute de lege.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în condițiile legale, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. 

(7) Dreptul la opoziție – puteți să vă opuneți, în special prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

(8) Dreptul de a depune o plângere la societatea noastră/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor (ANSPDCP – www.dataprotection.ro).

(9) Dreptul de a vă adresa justiției.

VI. Cum vă puteți exercita concret drepturile anterior amintite

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această Notificare sau în legătură cu utilizarea de către societatea noastră a datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor personale. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, din cadrul societății noastre, sunt: gdpr@medevents.ro; telefon: +40 364 146 681.

Dacă doriți să vă exercitați dreptul de a formula plângere la autoritatea de stat competentă, aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP – www.dataprotection.ro) care are dreptul să investigheze pe cale administrativă situația sesizată și să dispună măsuri pentru rezolvarea adecvată a nemulțumirilor dumneavoastră, putând inclusiv să formuleze o acțiune în instanță în numele dumneavoastră în cazul în care s-ar impune sesizarea justiției și dumneavoastră nu o faceți în mod direct (conform prevederilor Legii 129/2018).

VII. Modificările acestei note

Legislația de protecție a datelor cu caracter personal este în plină dinamică urmând ca România să adopte prin lege și prin decizii ale ANSPDCP reglementări privind aplicarea în România a prevederilor UE (GDPR). De asemenea, Comitetul European pentru Protecția Datelor are în curs de elaborare sau revizuire diverse ghiduri de aplicare a GDPR și urmează, în timp să apară și coduri de conduită, scheme de certificare și alte asemenea instrumente. Prin urmare, deși MEDTRAVEL a implementat adecvat GDPR, este foarte probabil să se impună ajustări periodice ale politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal pentru a ține pasul cu legislația și bunele practici aflate în plină evoluție, precum și cu dezvoltarea societății noastre și a tehnologiilor și practicilor de pe piață, astfel că și prezenta informare va suferi modificări pe care le vom afișa pe pagina noastră de internet www.medtravel.ro.